• UE RODO 2018: KOMPLETNY PAKIET PROCEDUR OCHRONY DANYCH UE RODO Z 12 M-CZNĄ AKTUALIZACJĄ I E-SZKOLENIEM - 199 ZŁ +23% VAT
W PAKIECIE DOKUMENTACJI UE (RODO) OTRZYMAJĄ PAŃSTWO KOMPLETNĄ PROCEDURĘ OCHRONY DANYCH Z 12 MIESIĘCZNĄ AKTUALIZACJĄ WSZELKICH ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z ADAPTACJI PRPOCEDUR UE RODO W POLSCE:


I. Kompleksowa dokumentacja przetwarzania danych ze wsparciem prawnika w zakresie wdrożenia(Dokumentacja UE (RODO) w tym nowy wzór umowy powierzenia danych UE, rejestry czynności, rejestry kategorii czynności, klauzule zgód i obowiązki informacyjne UE RODO, rejestry prowadzenia naruszeń) -

AKTUALIZACJA NOWYCH ELEMENTÓW UE RODO WG MONITU NAJNOWSZYCH WYTYCZNYCH PRZEZ 12 MIESIĘCY W CENIE
 

II. E-szkolenie z procedur UE (RODO) Z CERTYFIKACJĄ dla 5  osób
 

III. Aplikacja DPOS - z dostępem do aktualizacji procedur UE RODO przez 12 miesiecy od dnia zakupu  + narzędzia do prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych UE (RODO), które zastąpią Rejestrację do GIODO

IV. Materiały szkoleniowe i publikacje z zakresu ochrony danych i procedur UE (RODO)


V.  Consulting ze specjalistą prawa ochrony danych do zastosowania procedur i dokumentacji UE RODO (Telefonicznie i/lub mailowo)
 

Infolinia Prawna
Do każdego zamówienia dokumentacji zapewniamy  wsparcie prawnika w zakresie wdrożenia procedur, rejestracji do GIODO oraz - monit prawny przepisów Rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 roku -  zapewniając Państwu płynną adaptację nowych elementów.
 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 pod numerem infolinii(22) 487 86 70 oraz całodobowo pod mailem: faq@rbdo.pl

 

 

OBOWIĄZKI PRAWNE OCHRONY DANYCH W FIRMIE I JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ - WG ROZPORZĄDZENIA UE (RODO) - ZAGROŻONE KARAMI DO 20 MLN EURO!

 

ABY SPEŁNIĆ OBECNE I NOWE OBOWIĄZKI OCHRONY DANYCH W PODMIOCIE NALEŻY:

1. Wdrożyć dokumentację przetwarzania danych jest to obowiązek dotyczący niemal każdej firmy i organizacji - zatrudniającej choćby 1 pracownika lub posiadającej dane Klienta.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz nowelizacją z 1 stycznia 2015 r. każde przedsiębiorstwo lub jednostka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe (np. dane pracowników, Klientów, uczniów, podopiecznych) ma obowiązek opracowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych.

 

2. Przygotować podmiot do prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania -  zastępujące rejestracje do GIODO, (do 24 maja 2018 formalnie istnieje obowiązek rejestracji do GIODO)

 

3. Przygotować podmiot do prowadzenia rejestrów naruszeń z notyfikacją incydentów w wewnętrznym rejestrze lub ich zgłoszenia do organu nadzorczego  ciągu 72 h - brak prowadzenia rejestru naruszeń jest zagrożony karą do 10 mln euro!

 

4. Dokonać analizy powołania ABI - Administratora Bezpieczeństwa Informacji  - oraz w perspektywie obowiązek powołania Inspektora  Ochrony Danych w podmiocie UE (RODO) 


5. Zaktualizować umowy z podmiotami zewnętrznymi oraz umowy powierzenia danych osobowych zgodnie z nowymi procedurami RODO

 

6. Zastosować odpowiednie klauzule przetwarzania danych, które spełnią obowiązujące i nadchodzące wymagania prawne.
 

7. Wykonać obowiązek zapoznania kadry i personelu z procedurami ochrony danych - np. w formie e-learningu z Certyfikacją

 


OBOWIĄZUJĄCE KARY GRZYWIEN I KONTROLE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH  - GIODO i PIP

Brak dokumentacji i inne naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych może wiązać się z nałożeniem na podmiot grzywien w wysokości do 50.000 zł dla osób fizycznych oraz do 200.000 zł dla osób prawnych w związku z niewykonaniem decyzji administracyjnych lub nawet karą pozbawienia wolności do lat 2 (zgodnie z art. 49 uodo).
 

Na mocy porozumienia GIODO z Państwową Inspekcją Pracy z , inspektorzy PIP wykonujący blisko 80 tys. kontroli rocznie, będą sprawdzać uchybienia w zakresie ochrony danych i zgłaszać je do GIODO.

 

 

NOWY URZĄD OCHRONY DANYCH OD 2018 R. - KARY WZROSNĄ  DO 20 MLN EURO LUB 4% PRZYCHODU!
 

Po zastosowaniu Rozporządzenia UE dot. ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, kary za brak procedur przetwarzania danych wzrosną  do 20 mln euro / wyższe do 4% przychodu!
 

Nowy organ PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH - powołuje ponad 500-osobowy zespół inspektorów do egzekucji UE przepisów (RODO)  - co znacznie zwiększy ilość i zakres egzekucyjny kontroli
 

Kary - będą nakładane jednoinstancyjnie z możliwością odwołania się tylko do Sądu Administracyjnego.
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS POZYCJI PAKIETU UE - RODO:


I. DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH ZE WSPARCIEM PRAWNYM

 
 • Dokumentacja RBDO to kompletny zestaw materiałów zgodny z wymogami ustawy o ochronie danych i rozporządzeniem do art. 39a ustawy uzupełniony o elementy wymagane przez Rozporządzenie UE RODO- dedykowany do wdrożenia w firmach, szkołach lub organizacjach.
   
 • Wdrożenie dokumentacji jest pierwszym elementem podlegającym weryfikacji podczas kontroli GIODO lub PIP i zabezpiecza podmiot przed nałożeniem kar grzywien.
   
 • Dokumentacja RBDO jest bazowym elementem systemu ochrony danych, który pozwoli na sprawne wdrożenie procedur UE (RODO)
   
 • Rejestracja do GIODO jako obowiązek do 24 maja 2018 roku
  Pakiet zawiera instrukcję rejestracji do GIODO ze wsparciem prawnym, pozwoli Państwu spełnić obowiązek

 

ZBIORY DANYCH ZOBOWIĄZUJĄCE DO REJESTRACJI ZBIORÓW LUB ABI W GIODO

 • zbiory dane Klientów
 • dane korespondencyjne Klientów
 • dane usługowe: księgi gości, księgi meldunkowe, rezerwacje imienne usług
 • rejestry korespondencyjne (szkół, firm, jednostek organizacyjnych)
 • zbiory typu Newsletter, formularze online, bazy konkursowe
 • zbiory wysyłkowe towarów, dane reklamacyjne
 • Szkolne: rejestry uczniów, spoza danej placówki, uczestnicy konkursów międzyszkolnych, czytelników czytelni
 • Specjalistyczne: listy akcjonariuszy, rejestry monitoringu, dane wrażliwe - o pochodzeniu, rasie, preferencjach
 • wszelkie inne dane osobowe, nie podlegające zwolnieniu

 

II. E-SZKOLENIE Z CERTYFIKACJĄ DLA 5 OSÓB - MATERIAŁY SZKOLENIOWE + TESTY + 8h VIDEO SZKOLEŃ
 

E-szkolenie personelu z Certyfikacją pozwala na realizację obowiązku, o którym stanowi art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o ochronie danych osobowych, czyli - "zapewniania zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych".

Dodatkowo w odniesieniu do samego administratora danych osobowych -  ukończenie szkolenia to ważny aspekt dołożenia należytej staranności w związku brzmieniem art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

CERTYFIKAT

 • Przejście e-learningu na stronie https://odo.businesslearning.pl/ umożliwia wygenerowanie imiennych Certyfikatów do 5 stanowisk 
   
 • Ponad 8 h VIDEO ze szkolenia stacjonarnego oraz warsztatów
   
 • Najnowsze elementy procedury ochrony danych wg Rozporządzenia UE
   

SzkolenieIII.  APLIKACJA DPOS - DATA  PROTECTION OFFICER SERVICES - Z AKTUALIZACJAMI PROCEDUR UE RODO I REJESTRAMI CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA
 

Nowa Aplikacja DPOS - DATA PROTECTION OFFICER SERVICES - z aktualizacjami procedur UE RODO przez 12 miesięcy, z najnowszymi VIDEO ze szkoleń stacjonarnych oraz narzędziami do prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych zastępujących Rejestracje GIODONARZĘDZIA UE RODO! REJESTRY CZYNNOŚCI I KATEGORII CZYNNOŚCI

 

Zgodnie z art. 83. ust. 4 lit. a RODO -  brak prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 RODO będzie mógł być zagrożony karą nawet do 10 milionów euro.

Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania będzie spoczywał na każdym administratorze danych, który nie przetwarza danych osobowych w sposób "sporadyczny".


 

 

 

 

IV. W CENIE ZAMÓWIENIA NAJNOWSZE PUBLIKACJE!

 • PORADNIK OCHRONY DANYCH POD KONTROLĄ
 • KOMPENDIUM SZKOLENIOWE 2017 Z WYTYCZNYMI ZMIAN PROCEDUR UE (RODO) ORAZ
 • NOWOŚĆ! OPRACOWANIE ROZPORZĄDZENIA UE Z 27 KWIETNIA 2016 ROKU!

 
 

JAK ZAMÓWIĆ?

1. Kliknij "KUP TERAZ"
2. Uzupełnij formularz danymi do Faktury VAT i "Złóż zamówienie"

 

Alternatywnie można złożyć zamówienie przesyłając dane do Faktury Pro forma na adres: biuro@rbdo.pl


 
POZNAJ KANCELARIĘ RBDO - OBEJRZYJ KRÓTKĄ PREZENTACJĘ

 

LISTA DOKUMENTÓW W ZESTAWIE RBDO

 

1. DOKUMENT POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PROCEDURY UE RODO Z ZAŁĄCZNIKAMI
 
• Dokument Polityki Bezpieczeństwa (wzór do uzupełnienia).
 
• Wykaz zbiorów danych.
 
• Upoważnienie do przetwarzania danych.
 
• Upoważnienie wyznaczające Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 
• Ewidencja osób upoważnionych.
 
• Wykaz udostępnień danych innym podmiotom.
 
• Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie.
 
• Wykaz udostępnień danych osobom, których dotyczą.

• WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dokument niezbędny do powierzania danych osobowych biurom rachunkowym, księgowym, firmom kurierskim i hostingowym.

 
• Wersja Ue (RODO) - projekt umowy przetwarzania danych osobowych zgodny z UE (RODO) 2018
 
• Wersja Ue (RODO) - polityka kluczy

• Wersja Ue (RODO) - klauzule zgód i obowiązki informacyjne
 
• Wersja Ue (RODO) - Rejestr naruszeń + metodologia - w aktualizacji 2018 roku
 
 
 
2. DOKUMENT INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Z ZAŁĄCZNIKAMI
 
• Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym (wzór do uzupełnienia).
 
• Upoważnienie Administratora Systemu Informatycznego.
 
 Wersja Ue (RODO) - Ewidencja zasobów informatycznych
 
 

3. PUBLKACJE I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

• Poradnik ochrony danych osobowych wg branż

• Opracowanie Rozporzadzenia UE z 27 kwietnia 2017 roku
 
• Praktyczne kazusy przetwarzania danych - 2017 - Klauzule i Procedury
 
• Instrukcje rejestracji do GIODO przedstawiono w 21 KROKACH, jak prawidłowo zgłosić zbiór do GIODO

 
4. E-SZKOLENIE Z CERTYFIKACJĄ DLA 5 OSÓB
 
 • Najnowsze elementy procedury ochrony danych wg Rozporządzenia UE
   
 • Ponad 8 h VIDEO ze szkolenia stacjonarnego oraz warsztatów UE RODO
   
 • Imienna certyfikacja ukończenia szkolenia

 Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest dopuszczony!
    Zła           Dobra

UE RODO 2018: KOMPLETNY PAKIET PROCEDUR OCHRONY DANYCH UE RODO Z 12 M-CZNĄ AKTUALIZACJĄ I E-SZKOLENIEM - 199 ZŁ +23% VAT

 • Producent: RBDO
 • Kod produktu: Szkolenie ochrona danych osobowych
 • Dostępność: W magazynie
 • 1 351,77PLN

 • Bez podatku: 1 099,00PLN

Infolinia RBDO

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty zapraszamy do kontaktu z ekspertami.


Dział Obsługi Klienta:

Infolinia od pon.- pt. w godz. 9 -17
+48 664 484 218
biuro@businesslearning.pl


Specjalista BHP

Hubert  Jakubowski
+48 664 484 218

Specjalista Ochrony Danych

Karol Cieniak
(22) 487 86 70

Specjalista procedur AML

Wojciech Stadnik
+ 48 533 376 373


Biuro Obsługi Klienta
Legis Profile Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 22a/7
01-321 Warszawa

NIP: 522-302-50-86
KRS: 0000549436