Aktualności

 Szkolenia w dziedzinie bhp

Szkolenia w dziedzinie bhp

Zgodnie z Kodeksem pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Zgodnie z postanowieniami art. 211 pkt. 6 Kodeksu pracy  podstawowym obowiązkiem pracownika jest między innymi niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie.Profilaktyczna ochrona zdrowia w szkoleniu BHP

Profilaktyczna ochrona zdrowia w szkoleniu BHP

Przepisy kodeksu pracy wymagają, aby przed przystąpieniem do pracy  osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe - przeszli wstępne badania lekarskie.

Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia w szkoleniu BHP

Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia w szkoleniu BHP

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych (art. 220 KP).

Prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP

Prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP

Podstawowym prawem pracownika jest prawo powstrzymywania się od wykonywania pracy, jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia - art. 210 Kodeksu pracy. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, to pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Za czas takiego powstrzymania się od pracy lub oddalenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jak więc widać Kodeks pracy dał prawo pracownikowi do oceny stanu warunków pracy w zakładzie pracy.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Dział X Kodeksu pracy pt. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy art. 207 w zakresie odpowiedzialności pracodawcy: pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy - BHP

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy - BHP

BHP jest określone w różnego rodzaju aktach prawnych, zarówno na poziomie międzynarodowym jak i w porządku krajowym. Szkolenie BHP omawia poszczególne aspekty.

Szkolenie BHP przez internet wygodne dla pracodawcy i pracownika

Szkolenie BHP przez internet wygodne dla pracodawcy i pracownika

Przepisy pozwalają na przeprowadzenie przez pracodawcę szkoleń bhp przez Internet w formie samokształcenia kierowanego dla  grupy pracowników administracyjno-biurowych oraz osób na stanowiskach kierowniczych.

Fundacje, stowarzyszenia i przedsiębiorcy i obowiązek wdrożenia procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy w 2017 r.

Fundacje, stowarzyszenia i przedsiębiorcy i obowiązek wdrożenia procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy w 2017 r.

W katalogu Instytucji Obowiązanych są także takie podmioty, które wprawdzie bezpośrednio nie przeprowadzają transakcji, ale mogą przyjmować dyspozycje lub zlecenia do przeprowadzania transakcji, uczestniczyć w ich przygotowaniu, lub mieć wiedzę o przeprowadzanych transakcjach. Do tej grupy Instytucji Obowiązanych należą fundacje, stowarzyszenia i przedsiębiorcy.

PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY W PAKIECIE IAML EBOX TO NAJTAŃSZE ROZWIĄZANIE DLA MSP!

PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY W PAKIECIE IAML EBOX TO NAJTAŃSZE ROZWIĄZANIE DLA MSP!

W celu uregulowania procedur przeciwdziałaniu pieniędzy w biurze rachunkowym lub innym podmiocie obowiązanym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – najtańszym rozwiązaniem jest zakup promocyjnego pakietu iAML dystrybuowanego przez firmę RBDO. Cena pakietu to zaledwie 299 PLN netto (standardowo 999 PLN netto). Jest to narzędzie dedykowane dla biur rachunkowych oraz innych podmiotów obowiązanych.

Masz pytania?

Infolinia RBDO

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty zapraszamy do kontaktu z ekspertami.


Dział Obsługi Klienta:

Infolinia od pon.- pt. w godz. 9 -17
+48 664 484 218
biuro@businesslearning.pl


Specjalista BHP

Hubert  Jakubowski
+48 664 484 218

Specjalista Ochrony Danych

Karol Cieniak
(22) 487 86 70

Specjalista procedur AML

Wojciech Stadnik
+ 48 533 376 373


Biuro Obsługi Klienta
Legis Profile Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 22a/7
01-321 Warszawa

NIP: 522-302-50-86
KRS: 0000549436

Wyświetlono: 1 do 10 z 12 (2 stron)