Szkolenia z ochrony danych osobowych

Procedury przeciwdziałana praniu pieniędzy (AML)

Aktualności | Informacje | Wydarzenia

<b>Notice</b>: Undefined index: title in <b>/home/support/domains/businesslearning.pl/public_html/catalog/view/theme/default/template/module/newsblog_articles.tpl</b> on line <b>13</b>

Szkolenia w dziedzinie bhp

Zgodnie z Kodeksem pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
<b>Notice</b>: Undefined index: title in <b>/home/support/domains/businesslearning.pl/public_html/catalog/view/theme/default/template/module/newsblog_articles.tpl</b> on line <b>13</b>

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Zgodnie z postanowieniami art. 211 pkt. 6 Kodeksu pracy  podstawowym obowiązkiem pracownika jest między innymi niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenie współpracowników, a także innych osób zn

Popularne

Profilaktyczna ochrona zdrowia w szkoleniu BHP

Przepisy kodeksu pracy wymagają, aby przed przystąpieniem do pracy  osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe - przeszli wstę

Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia w szkoleniu BHP

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych (art. 220 KP).

Prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP

Podstawowym prawem pracownika jest prawo powstrzymywania się od wykonywania pracy, jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia - art. 210 Kodeksu pracy. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy